Meny

Meny

Öppna förskolan Fristad

Öppna förskolan är en mötesplats som vänder sig till alla föräldrar eller annan vuxen med barn 0- till dess att man börjar förskoleklass välkomna. Vi finns på Munkågårdens andra våning. Här finns många mysiga och spännande rum där barn och föräldrar får tid för lek och gemenskap. Vi har en ateljé där både barnens och föräldrarnas skaparglädje får utrymme.

Vi samarbetar med barnavårdcentralen i våra babygrupper. Varje dag har vi sångstund och sagoläsning. Vi erbjuder fika varje dag. Vi har möjlighet att kunna vara ute då öppna förskolan har tillgång till skogen som ligger alldeles om knuten samt sandlåda och bollplan. 

 

Aktiviteter

  • t 2018-10-30 10.00 Familjecentralen Norrby, Norrby Tvärgata 34

    Medborgardialog: Tema förskola och öppen förskola

    Vid två tillfällen i höst har du möjlighet att träffa politiker ur Förskolenämnden. De vill prata med dig om dina synpunkter och idéer kring förskola och öppen förskola. Ta chansen att påverka! Du beh...

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-04 16.33

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna förskolan Fristad

g q n C

p

Kontakt