Meny

Meny

Hur skolplaceringen går till

Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt.

Om en skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att inget barn ska få orimligt långt till sin skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet (gång- och cykelväg) mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.

  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

  • Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn (Barn 1 och 2 i skissen nedan) önskar samma skola (Skola A) och bara ett av dem kan få en plats, så är barnet (Barn 1) som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan (Skola B) som har rätt till platsen.
Bild som illustrerar exemplet om den relativa närhetsprincipen

Under handläggningstiden, när skolvalsblanketten är inlämnad, kan vi inte besvara frågor om ditt barns skolplacering.

Senast ändrad: 2018-10-15 17.59

Ändrad av:

Dela sidan: Hur skolplaceringen går till

g q n C